Yazar: firat

TEKNE ÇEŞİTLERİ

Yazar: firat

TİP, ÖZELLİK VE KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE DENİZ ARAÇLARININ TANIMLANMASI Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen araç, Çalışır Durumdaki Gemi: Denize elverişlilik belgesi geçerli olan gemiler, Ticaret Gemisi: Denizde ve iç sularda kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemi, Yolcu Gemisi: Denizde Can Emniyeti Uluslararası…

NEDEN İSKELE-SANCAK

Yazar: firat

NEDEN İSKELE-SANCAK :    İSKELE-SANCAK  ilk olarak 893 senesinde İngiltere’de ortaya çıkmıştır, eski İngilizcede “Steorbord” bileşik kelimesinden türemiştir. O devirde teknelerde dümen olarak sağ taraftan suya sarkıtılan Steorbord adı verilen bir kürek kullanılırdı. Burada “Steor” dümen küreği (Steering paddle) anlamında, “Bord” kelimesi ise teknenin bordası anlamında kullanılmaktaydı. Bu sistem devamlı olarak teknenin sancak tarafına konumlandırıldığından…

Demirleme Komutları

Yazar: firat

Demirleme işlemi duruma göre tek demir veya iki demir birlikte atılarak yapılır. Demirin funda veya vira işleminde zincirin gerginlik durumu, kaç kilit zincirin suya verildiği veya güverteye alındığı, zincirin yönü ve demirin durumu köprüüstüne rapor edilir. Zincirin yönü pruva 12 kabul edilerek saat yönleri veya gemi yönleri (iskele baş omuzluk) baz alınarak söylenir. Örneğin saat…

Bosa Tutmak

Yazar: firat

Bosa halatı demir zinciri ile ırgat arasına yerleştirilerek, zincirde biriken yükü koç boynuzlarına aktarmak için kullanılır. Ucunda bosa kancası bulunur ve ırgata sürekli olarak gereksiz yük binmesinin önüne geçmek için adeta ırgatın sigortası niyetine kullanılır. Irgatın teknede ki görevi; demiri funda ve vira etmek olup, demir deniz yüzeyine oturduktan sonra ırgat üzerindeki yük bosa halatına…

Kaptanı Görevleri ve Sorumlulukları

Yazar: firat

Kaptan, bir gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran kimseye denir. Ticaret gemilerinde kaptan genellikle üçüncü şahıslara karşı donatanın yasal temsilcisi durumundadır. Kaptanın yetkileri: 1.İdari yetkileri: Kaptan geminin düzenini sağlamak amacıyla birtakım tedbirler alabilir. Bir kimseyi bir yere kapatabilir ya da gemiden uzaklaştırabilir. 2.Teknik yetkileri: Kaptan geminin sevk ve idaresinde yetkili olan kimsedir. Geminin sevk ve…